Parterapi

 

Parterapi efter Imago metoden tilbydes.

Knirker forholdet, er jeres kommunikation kørt af sporet, savner i samhørighed og følelsesmæssig kontakt - eller er behovet et serviceeftersyn af jeres samliv, for dermed at kunne bygge videre på og udvikle jeres parforhold og holde kærligheden levende?

Så henvend jer trygt til mig.

 

Jeg tilbyder jer:

 • Nærvær
 • Trygge rammer
 • Professionel Hjælp til selvhjælp
 • Fleksible åbningstider 

 

Kontaktoplysninger, introvideo og klientudtalelser ser du nederst på siden.

 

 

Imago parterapi

Imago er det latinske ord for billede, og refererer i denne sammenhæng til vore tidligste erindringer om, hvordan kærlighed så ud.

Hvad er Imago?

Imago er en relationsterapi, som er inspireret af forskellige psykologiske teorier om, hvordan vor personlighed udvikler sig i forholdet til vore nære omsorgspersoner igennem opvæksten. Mellem barn og forældre udvikles overlevelsesstrategier, og vore mønstre for, hvordan vi indgår i nære relationer senere i livet. Herud over bygger Imago relationsterapi også på den nutidige viden om hjernen.

Parforholdet og dets udfordringer

Det er naturligt, at der i parforhold kommer konflikter. Ind imellem vil vi simpelthen falde over hinandens "psykologiske bagage", hvorved skænderier, konflikter og følelsesmæssig kulde opstår. Vi føler os ikke set, hørt og forstået og tænker at, hvis bare den anden ville forandre sig, så vil alt blive godt. Nogle tager "bagdøren" ud af forholdet i den tro at en ny partner løser problemerne. Andre igen accepterer et liv som "hund og kat" og lever nærmest parallelle liv uden gnist og varme. Samtidigt påvirkes vores eventuelle børn i forholdet også, da de jo lever og formes i den dårlige stemning, som er opstået i hjemmet.

Undersøgelser viser at vanskeligheder i parforholdet forhøjer risikoen for udvikling af depression - og omvendt. Nemlig at depression også forhøjer risikoen for problemer i parforholdet. Heldigvis viser undersøgelserne endvidere, at parterapi er en ligeså effektiv måde til behandling af depression som den individuelle terapi. Som ekstra bonus ved parterapien får I et styrket forhold med større forståelse for hinanden og de problemer en depression giver jer hver især. Er du interesseret i at læse mere om undersøgelserne, så læs mere her.

Skilsmisse er en løsning rigtig mange vælger når konflikterne vælter ind og parforholdet bliver svært. Løsningen bliver ofte taget fordi det ligner den lette og her og nu bedste udvej ud af en uudholdlig situation. Ved skilsmissen behøver man ikke ind og arbejde med sig selv og sit forhold. Har man ydermere den opfattelse, at det er partneren, der er problemet og dermed årsagen til at forholdet ikke fungerer- ja, så er sagen vel klar? Eller er den?

Uanset hvor gnidningsløst den foregår, er en skilsmisse aldrig en nem udvej. Den slider både på følelserne, på pengepungen og ikke mindst på de børn, der kommer i klemme. Når skilsmissen så er overstået og en ny kærlighed er fundet, så opdager mange oveni købet, at de render ind i de samme problematikker med en ny partner, som de havde med deres tidligere. Vi går nemlig ind i det nye forhold med den samme gamle baggage og de samme gamle vaner og mønstre.

Nogle af de mange udfordringer for parforholdet kan være:

 • Vi går fejl af hinanden i vores kommunikation!
  Vi tolker og forvrænger ubevidst vores partners budskaber. Vi tror ofte at vi ved hvad den anden tænker og mener.
 • Det skorter med nærværet og nysgerrigheden! Vi glemmer at udvikle og pleje vores kommunikation og vores forhold.
 • Vi får børn! Idealbilledet af den lykkelige kernefamilie erstattes ofte i perioder af søvnmangel, bekymring, uenighed om børneopdragelse, jalousi forældrene imellem og måske også et skrantende sexliv. Vores modsætninger og forskelle bliver mere tydelige – og ved ikke hvordan hjælper hinanden bedst med at tackle dette nye liv.
 • Vi bliver rigtigt gode til at håndtere alt det praktiske vores travle hverdag byder på - men glemmer at prioritere romantik, nærhed og intimitet! Når kærtegn, sex og delen af tanker og følelser herom forsvinder, så dør parforholdet lige så stille ud. Men hvordan er det lige at får vi plejet vores kæresteforhold?
 • Utroskab! Den største krise at parforhold kan komme ud for. Smerten er voldsom, tanker og følelser kører i ring. Mange spørgsmål trænger sig på. At fortsætte som før synes umuligt. Så hvordan kommer vi videre som par? Eller hvordan siger vi farvel og tak - på en måde så vi kommer videre som hele mennesker?
 • Vi går på pension! Det kan være en stor udfordring pludselig at have god tid til hinanden. Det er altså nu kærligheden og livets 3. fase skal leves – og hvordan gør man så det?
 • Der kommer alvorlig sygdom som modspiller i vort forhold! Hvordan holder vi gang i samtale og gnist - når angst, smerter, afmagt og bekymring fylder os?

Filosofien bag Imago

Imagoterapien arbejder ud fra den forståelse, at der i konflikten ligger en mulighed. En mulighed for både udvikling af parforholdet og en personlig udvikling for begge partnere. Med andre ord kan både I, og ikke mindst jeres parforhold, komme styrket ud af krisen, hvis viljen og ønsket er til stede! Når I og jeres parforhold oplever en styrkelse, vil dette også automatisk skabe et trygt og godt rum for jeres eventuelle børn at udvikle sig i. Der er altid noget at lære af en krise. En læring, som i sidste ende vil styrke jeres forhold. Imago handler om at få skabt et trygt rum, hvor I kan håndtere jeres uenigheder på en god og konstruktiv måde.

I imagoterapien arbejdes med "den anerkendende dialog", som er en struktureret form for terapi, hvor I på skift er fortæller og lytter. Lytteren spejler fortælleren, og bliver på den måde en meget nærværende lytter. Fortælleren får gennem spejlingen samtidig mulighed for at få ny indsigt i egen fortælling. Dialogen kaster lys på de faktorer der har givet knas i jeres forhold. I bliver bedre til at lytte til hinanden og lære hinanden at kende på et dybere plan. 

Igennem terapien skabes en fælles forståelse af, hvordan jeres forskelligheder og jeres "psykologiske bagage" har indvirkning på jeres samliv. I får samtidigt redskaber til at føre en konstruktiv dialog, og der arbejdes med at lave konkrete aftaler, så I kan komme videre sammen - eller hvis det viser sig at jeres forhold ikke er muligt opretholde, så at få afsluttet forholdet på en ordentlig måde, som tilgodeser både jer og ikke mindst jeres eventuelle børn.

Min rolle

Jeg vil, som jeres parterapeut, hjælpe med at skabe et trygt rum til jeres dialog samt guide og støtte jer igennem dialogen. Jeg vil sørge for at begge parter føler sig set og hørt, og er den neutrale part som fra sidelinien vil guide jer igennem dialogen. Dermed vil jeg hjælpe jer med at folde jeres behov og længsler ud, så I kan arbejde videre med disse - sammen.

Første gang vi mødes hører jeg lidt om jer og jeres problemstillinger, og I får en lille smagsprøve på en dialog. De efterfølgende gange går vi i gang med den anerkendende dialog og får derigennem belyst de uenigheder, længsler og behov, som er ved at kvæle jeres forhold, samtidigt med at vi også arbejder med positive faktorer, som f.eks. værdsættende samtale. På baggrund af jeres problemstillinger vil jeg, ind imellem sessionerne, give jer lidt "arbejde" med hjem.

Parterapien strækker sig typisk over 10-12 gange. Nogle gange mindre naturligvis, andre gange mere. Det er meget individuelt hvor hurtigt Imago-værktøjerne kommer i naturligt flow, og det trygge rum dermed skabes. 

Det er min erfaring, at det er en god ide for jer som par, at lave en samarbejdsaftale om at gå helhjertet ind i parterapien, når I vælger at ville arbejde med jeres parforhold. Aftaler om f.eks. at holde hinanden op på et forløb over nogle gange til at starte med. Det giver arbejdsro for os og tryghed for begge parter at vide, at "den anden ikke stikker halen mellem benene", hvis og når det bliver svært.

Når parterapi ikke er en mulighed

Helt grundlæggende er det min erfaring, at parterapi er den bedste og mest effektive metode til at genskabe gnisten når det er rationelle problemstillinger, som præger jeres parforhold. Skulle det imidlertid være tilfældet at den ene part ikke ønsker at gå med i parterapi - uanset årsagen hertil - kan det stadig være givtigt at komme i egen terapi. For sker der en positiv forandring hos den ene partner, vil det ofte automatisk "smitte af" på den anden part, med en tilførsel af ny energi til jeres parforhold.

 

Klienterne udtaler:

"Før parterapien havde vi udfordringer med dårlig kommunikation. Vi talte forbi hinanden og havde svært ved at forstå hinanden.

Igennem parterapien er vi blevet bedre til at lytte til og forstå hinanden samt tage hensyn til hinanden. Vi har fundet frem til at vi VIL hinanden - at der er accept, kærlighed og tillid.

Dialogformen var i starten uvant og kejtet, men den var nem at lære og det faldt hurtigt naturligt. Det virkede specielt godt fordi dialogen ikke giver mulighed for diskussion. Istedet for hører man den andens syn på tingene og ser hvad der giver mening fra den andens plads. Det giver tryghed, og dialogformen vil kunne hjælpe mange forskellige problemstillinger hos forskellige par.

Birgitte er kompetent, indlevende, engageret, nærværende og skaber tryghed. Vi vil gerne anbefale hende til andre par."

Morten Birkende og Lisa Stampe

 

”Parterapien har været virksom, og vi arbejder fortsat med vores problemer ved hjælp af den anerkendende dialog. Vi vil gerne anbefale metoden til andre. Man kan mærke dit nærvær, intuition og din faglighed i terapien. Vi synes, du har en behagelig, åben tilgang til dine klienter”

Anonymt par i fyrrene, ønsker mere nærhed i forholdet.

 

"Jeg er ikke "helbredt", men parterapien har helt klart haft effekt på vores måde at håndtere tingene på.

Den anerkendende dialog og værdsættelsen har været rigtig god at bruge i hverdagen.

Birgitte har et stort nærvær, er behagelig, sød og man føler sig tryg. Jeg vil gerne anbefale Birgitte til andre".

Kvinde med depression

 

"Parterapien har haft den effekt, at jeg har fået større forståelse for min kones depression. Vi har fået større forståelse for hinanden, og taler bedre sammen, efter at have talt om tingene hos Birgitte.

Birgitte er dygtig og meget behagelig at tale med. Jeg giver hermed Birgitte min anbefaling".

Mand til kvinde med depression

 

 

Online tidsbestilling

Book an appointment with Salon using SetMore

Her finder du mig

PRAKSIS

Meteorvej 4
2730 Herlev

CVR.nr.: 32877591

Introvideo

Kontakt mig

+45 20 87 93 57

birgitte@dansmedlivet.nu