Psykoterapi

ID er en forkortelse for Integrativ og Dynamisk terapi. Integrativ betyder samlende og dynamisk betyder i ID-sammenhæng, kraftfuld og bevægelig.

Psykoterapi betyder pleje af sind og sjæl og er i høj grad for alle mennesker. Psykoterapi er en behandlingsmetode som hjælper mennesker til at få ny indsigt i sig selv og til at blive bevidst om tanker, følelser og handlemønstre. Med denne indsigt og bevidsthed er det muligt at skabe en forandring der giver dig mere livskvalitet.

Hos mig kan vi sammen – fordomsfrit og nærværende - arbejde med de problematikker eller temaer, som fylder i dit liv, og som hindrer dig i at leve det liv du ønsker. Igennem terapien får du mulighed for at leve istedet for kun at overleve.

Jeg tilbyder både individuel psykoterapi, parterapi og gruppeterapi i små grupper.
Kontakt mig gerne hvis du er interesseret i at deltage i en lille gruppe.

Jeg tilbyder også selvudvikling og mindfulness kurser(bevidst nærvær)til dig, som måske ikke kommer med et konkret problem men bare gerne vil opdage og udfolde flere sider af dig selv, Så DU kan blive endnu bedre til at ”Danse med livet” i det NU som er. At danse med livet skal i denne henseende forståes, som at tackle livets udfordringer. Slippe modstanden og i højere grad rumme og acceptere det som er. Finde ind til kernen og åbne op for livsglæden. Noget af det unikke ved ID psykoterapi er, at jeg har mulighed for at arbejde med de fælles grundlæggende forandringsprincipper og –processer, som ligger bag mange ellers forskellige terapiformer og udviklingssystemer.

Jeg kan derfor tilbyde dig en psykoterapi, som er specielt tilpasset dig og dine temaer.
Jeg bruger metoder indenfor følgende psykologiske tankegange: Humanistisk, eksistentiel, kognitiv, psykodynamisk, systemisk, narrativ og transpersonlig terapi.

Jeg er inspireret af Marianne Davidsen-Nielsen og hendes arbejde med mennesker i sorg og krise, Irvin D. Yalom og hans eksistentielle tankegang samt relationen mellem klient og terapeut, Bent Falk og hans tanker om de essentielle aspekter i samtalen, Charlotte Mandrup omkring mindfullness,mindfulness meditation og anden meditation og Richard Moss om et liv i ægthed og glæde og af Assagioli og psykosyntesen.
Endvidere af psykolog Elaine n. Aron og hendes arbejde med særligt sensitive mennesker.

ID psykoterapi er baseret på den erfaring at vores livskvalitet øges betragteligt i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til den dybere identitet eller ”værenskerne”, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed. I løbet af vores opvækst er vores umiddelbare medfødte ”væren” blevet trængt i baggrunden af, og erstattet med, mere eller mindre begrænsede selvbilleder og roller. Det er erfaringen at en vedvarende og mere dybtgående effekt af psykoterapi først opnås, når vi lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende forestillinger om sig selv, og i højere grad begynder at identificere os med vores essentielle ”værenskerne”.

I psykoterapien arbejdes der på at klienten bliver bevidstgjort og får afbrudt uhensigtsmæssige mønstre. Finder nye veje som er mere givende for klienten, udforsker viljen og engagement til at gå disse nye veje, udvikler nye kompetencer, kommer i balance energimæssigt og får integreret den nye viden og anvendt den i praksis.

Psykoterapien foregår både som samtale og med kropsarbejde, hvor jeg guider dig nænsomt til at sanse hvad din krop fortæller dig. Du får mulighed for at lytte indad og mærke dine følelser og dermed hvad der føles rigtigt for dig.

Jeg benytter mig også af metoder som familieopstilling, drømmearbejde, tegneterapi, mindfullness og meditation.

For at få glæde af terapien skal du være indstillet på forandring. Det kræver vilje, engagement og - undertiden også mod - at arbejde terapeutisk.

Jeg har ikke nogen færdige løsninger på dine udfordringer, men vil gøre alt for at hjælpe og støtte dig til at du finder svarene i dig selv.

Et psykoterapeutisk forløb foregår typisk over 6-15 gange. De første sessioner kan med fordel lægges med kortere interval, så vi kommer godt i gang med terapien.

Klienterne udtaler:

”Kære Birgitte! Tusinde tak for det hele. Jeg er så glad og taknemmelig over at have mødt dig. Du har været alle tiders terapeut og jeg synes det har været en fantastisk ”rejse” vi har været på sammen. Du er så imødekommende og varm - på den mest hjertelige måde. Tusind tusind tak. De kærligste hilsner og allerbedste ønsker for fremtiden”

Kvinde 43 år, selvudviklingsforløb

 

”Du har mødt mig med stor venlighed og varme. Jeg har gennem terapien fundet indre ro og mit virkelige jeg. Jeg føler mig mere hel og er ikke længere så sårbar overfor kritik fra andre mennesker. Jeg accepterer mig selv nu og føler mig ikke længere bare som hende den” sure mokke”. Jeg vil gerne sige dig 1000 tak for kærlig hjælp og støtte”.

Kvinde 64 år, dårligt selvværd

 

"Terapien har haft effekt på min viden om bevidstheden. Birgitte - Du er meget nærværende og engageret i at gøre det så godt som muligt. Jeg vil gerne anbefale dig til andre, fordi du er meget fagligt kompetent og har flere terapiformer at anvende - afhængig af klienten"

Camilla Tobiasen, Lifezone

 

" Det som virkede særligt godt, er din totalt manglende selvoptagenhed. Du er helt til stede, og du blander slet ikke dig selv og dit liv /meninger ind i terapirummet.
Som terapeut er du samlet, autentisk, tillidsvækkende, rummelig, dygtig, nærværende,helt til stede, beskeden men med power. Et dejligt menneske.Du laver rigtigt gode guidede meditationer/mindfulness og er eminent god til at huske alt, hvad jeg har fortalt dig.
Har allerede anbefalet dig til andre. I dit nærvær er enhver klient i sikker havn"

Kvinde , psykoterapeut og læge

 

"Før jeg startede i terapi var jeg meget ked af det. Mine grænser blev hele tiden overtrådt. Jeg havde dårlig selvtillid, svært ved at elske mig selv. var frustreret og kunne ikke sige fra.

Det hjælper at gå i terapi. Man bliver glad og det har været utroligt givende at få håbet tilbage og få sikkerhed for at livet er værd at leve. Det bedste har været at få øje på mine reaktionsmønstre. Her har jeg virkeligt lært mig selv at kende. Nogle gange kan jeg handle på det og ellers har jeg lært at alle følelser er okay og at de bare skal have lov til at være en del af mig. Jeg er blevet gladere, stærkere, og har fået mere selvtillid. Er blevet bedre til at sætte grænser overfor andre mennesker.

Det har været spændende at lave en masse kropsøvelser, da jeg normalt er meget "oppe i mit hoved". Det har givet en helt anden ro end jeg er vant til. Det har været en god måde at "hive mig ned på jorden igen"

Du er faglig dygtig, sød, nærværende, forstående uanset hvad man kommer med.

Jeg synes også det er rigtigt godt at du har priser til studerende og at dine sessions varer 1. time og 15 min. Det er passende, fordi man kan nå meget."

Kvinde 23 år, studerende

 

"Terapien har helt afgjort hjulpet på det jeg henvendte mig for at få hjælp til. Jeg føler både at jeg har fået nogle redskaber til at håndtere hverdagen på en ny og bedre måde, og samtidig føler jeg også at jeg har rykket mig personligt.

Alle møderne har været frugtbare. Jeg har lært helt konkrete ting, som jeg kunne gå hjem og bruge med det samme.

Jeg fik meget hurtigt fornemmelsen af et faglig kompetent, engageret og seriøst menneske, som oven i købet ville mig det godt. Det gav tryghed og en form for selvtillid i processen."

Mand, 40 år

 

"Allerede efter et par gange syntes jeg, at jeg var kommet videre, der var lidt mere ro på mig. Til sidst følte jeg, at der var sket en hel del, og at jeg nu kunne stå på egne ben, om jeg så må sige. Hvordan det egentligt var/er sket, kan jeg faktisk ikke definere. men som vi talte om tror jeg, at det er, fordi man har fået lov til at tale om sig selv med god tid, uden at man skulle have dårlig samvittighed, eller at man kunne fornemme på tilhøreren, at nu gad vedkommende ikke høre mere. Det har været dejligt bare at kunne snakke derudaf.

Du har ladet mig fortælle, hvad jeg selv har villet, hvilket sandsynligvis har gjort, at jeg har åbnet mig endnu mere og har fortalt meget, som jeg aldrig har talt med nogen om før. Du har heller ikke spurgt ind til noget, som jeg ikke selv har villet, men har ladet mig styre det, der skulle tales om.
Du har passet meget fint til min humor og psyke, og jeg har hele tiden følt mig tryg i din varetægt. Hvis jeg skulle møde nogen, der har brug for psykoterapi, vil jeg varmt kunne anbefale dig."

Kvinde, 67 år

 

"Jeg følte mig med det samme tryg ved dig. Jeg har lært noget om selvomsorg og det bruger jeg meget. jeg føler mig mere stærk og afklaret. Min sorg er lettet lidt og min mand har ændret sig i takt med mine ændringer. Det er en kæmpestor positiv ændring i mit liv.

Jeg har fået en dybere forståelse af mit liv, og det siger jeg dig tusind tak for. Jeg føler mig heldig, fordi jeg netop har fået dig som psykoterapeut"

Kvinde, 68 år

 

"Gennem forløbet hos Birgitte har jeg fået mere selvværd, har lært at sige nej, har lagt min pleaser-rolle fra mig og er desuden blevet gode venner med min særlige sensitivitet. Jeg søgte oprindeligt hjælp til at håndtere mit anstrengte forhold til mine forældre, men vi kom udover det langt omkring. Jeg lærte at forstå sammenhængen mellem en barndom med en narcissistisk mor, og hvordan jeg har det som voksen. Birgitte er en rigtig god terapeut, der er meget nærværende, kærlig, lyttende og spørgende.

Birgitte er god til at skabe et trygt miljø, der især er vigtigt for særligt sensitive.  Jeg kan varmt anbefale Birgitte som terapeut".

Kvinde 54 år.

Online tidsbestilling

Book an appointment with Salon using SetMore

Her finder du mig

PRAKSIS

Meteorvej 4
2730 Herlev

CVR.nr.: 32877591

Introvideo

Kontakt mig

+45 20 87 93 57

birgitte@dansmedlivet.nu