Specialer


Sorg og livskrise

Jeg har speciel erfaring i at hjælpe mennesker med at finde fodfæste og identitet i et forandret liv.

En svær livsfase, en sorg eller krise kan på rekordtid kaste et menneske ud af de velkendte trygge rammer og roller. Intet er som det plejer. Du kan føle dig ude af dig selv, eller du kan ikke genkende dig selv, hvilket er angstprovokerende.

Det kan dreje sig om separation, skilsmisse, dødsfald, om sorg, fyring, sygdom, overgangsalder, midtlivskrise, pensionering, svære personlige beslutninger eller andre eksistentielle udfordringer.

Forhåbentlig har har du familie og venner du kan tale med, men ofte er det lettere at tale med en, som står udenfor og som derfor ikke er følelsesmæssigt involveret i dine problemer. Et menneske som kan rumme din sorg og krise og forblive nærværende når samtalen bliver smertefuld og fyldt med følelser.

At gennemleve en krise er ikke nogen nem opgave. Alt for ofte forsøger vi at fastholde det kendte og trygge, selvom det ikke er sundt for os, og måske endda dulme de smertende følelser med for eksempel misbrug af mad, alkohol eller arbejde.

Det er dog min erfaring, at går man vejen gennem krisen - med alle dens følelser, uroligheder og forandring, i stedet for at forblive i det kendte og trygge og her dulme smerterne - oplever mange en ny styrke, åbenhed og livskvalitet samt et nærvær, som giver ny mening og lyst til livet.

Jeg tilbyder dig professionel og nærværende støtte i krisen. Jeg vil hjælpe dig med at bearbejde de svære følelser, at finde dine ressourcer, din styrke og dit fodfæste på ny.

Stress og stresshåndtering

WHO forudsiger at stress bliver en af de største kilder til sygdom i år 2020.

Med min sygeplejebaggrund - hvoraf de seneste 17 års ansættelse har været i almen lægepraksis - kan jeg nikke genkendende til stressforeningens statistik, der skriver at hver 10. dansker har symptomer på alvorlig stress hver dag.

Stress er en psykologisk og fysiologisk reaktion, som sættes i gang, når mennesker oplever at komme til kort overfor ydre og indre krav, trusler og belastninger. Når ens ressourcer og evner ikke er nok til at klare situationen. Langvarig stress, hvor kroppen er i konstant alarmberedskab og sjældent slapper af, er meget skadeligt for krop og sjæl og kan i værste fald, uden behandling, føre til alvorlig sygdom og udbrændthedsdepression.

Det er forskelligt fra menneske til menneske hvordan symptomerne på stress ser ud. Stress giver både fysiske og psykiske symptomer. Det er individuelt hvad der mærkes først. De fysiske tegn kan for eksempel være hjertebanken, uro, maveproblemer, træthed, hyppige infektioner, muskelspændinger og smerter.

De psykiske tegn kan for eksempel være problemer med at sove, tankemylder, utålmodighed, irritabilitet, rastløshed, glemsomhed, uoverkommeligheds- eller uvirkelighedsfølelse.

I psykoterapien arbejder vi både med dit sind og din krop. Du får et skræddersyet forløb som er tilpasset din problematik og det som trigger din stress. Sammen kigger vi på de dele af din personlighed som disponerer for og vedligeholder/forstærker din stress - herunder leveregler, overbevisninger, vaner, handlemønstre og negativ automatisk tænkning. Samtidigt arbejdes der med afspænding af krop og sind via forskellige øvelser, herunder hvis du ønsker dette, også mindfulness (bevidst nærvær) samt TRE behandlinger (kropslig forløsning af spænding, stress og traumer) og acces bars (afspændende, energetisk behandling)

Terapien vil give dig øget bevidsthed om dine tanker og din krop. Denne bevidsthed kan give dig mulighed for at træffe nye sunde valg, passe på dig selv, sætte sunde grænser og genfinde indre ro.

Læs min artikel http://sensitalk.dk/depression/lars-maatte-give/ om en klients stressforløb og håndtering heraf.

 

Selvværd

Har du ofte kritiske tanker om dig selv?

Har du lavt selvværd?

Synes du alle andre er bedre og dygtigere end dig?

Føler du dig forkert og udenfor?

Giver du megen opmærksomhed til dine omgivelser, men glemmer dig selv?

Dårligt selvværd og dårlig selvtillid er ofte grundlagt via problemer i opvæksten og usunde familiemønstre, og er således en del af din personlige historie. Gennem psykoterapien får du hjælp til at blive bevidst om, og bryde, de usunde mønstre. Jeg vil hjælpe dig til at stå ved dig selv, mærke dine følelser og sætte sunde grænser.

Særligt sensitiv

Særligt sensitive mennesker har et nervesystem som er mere følsomt end normalt. Der kommer flere sanseindtryk ind i systemet end systemet kan nå at bearbejde. Særligt sensitive tænker dybere over tingene, og sanseindtrykkene opleves ofte stærke. Særligt sensitive mennesker bliver derfor hurtigt overstimulerede og har brug for mere ro og alenetid til at "fordøje" de "input" som de modtager. Ellers bliver de overstimulerede, og denne overstimuleringen mærkes for eksempel som opspænding i kroppen og psykisk sårbarhed. Særligt sensitive mennesker kan derfor hurtigt føle sig anderledes og forkerte i forhold til andre.

Gennem terapien vil du blive mere bevidst om din særlige egenskab, og hvordan du bliver bedre til at sætte grænser og ikke presse dig selv for hårdt. Samtidigt vil du opleve de gaver, som følger med denne egenskab, når du lærer at passe godt dig selv.

TRE og mindfulness er endvidere meget virksomme værktøjer til at bryde med negativ tænkning og skabe ro i et overstimuleret nervesystem.

Klik her for at læse mere om særligt sensitive menneskerParterapi

Jeg er efteruddannet i at hjælpe par med at styrke og udvikle deres parforhold. Parterapi har ligeledes vist sig virkningsfuldt ved depression. Er din partner eller du ramt af depression, kan parterapi være effektivt **********.

Du kan læse meget mere om mit virke som parterapeut ved at klikke her.

Mindfulness

Jeg tilbyder også mindfulness kurser, i gruppe eller individuelt. Mindfulness kurset tager afsæt i MBSR (mindfulness based stress reduktion) og MBCT (mindfulness based cognetiv therapy). Mindfulness er meget virksomt mod stress lidelser.

Kontakt mig venligst hvis du ønsker information om de kurser jeg tlbyder. Du kan også læse mere om mindfulness ved at klikke her.

Online tidsbestilling

Book an appointment with Salon using SetMore

Her finder du mig

PRAKSIS

Meteorvej 4
2730 Herlev

CVR.nr.: 32877591

Introvideo

Kontakt mig

+45 20 87 93 57

birgitte@dansmedlivet.nu